FORGOT YOUR DETAILS?

Sm systém Poprad - cvičenie pre zdravý chrbát

Cvičenie pre

zdravýchrbát

Cvičenie pre

zdravýchrbát

Viac ako 15 000 ľudí po celej Európe cvičí SM Systém. Pridajte sa k nim aj vy.

PREV
NEXT

Čo je SM Systém?

SM Systém predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát človeka; predovšetkým na chrbticu. Spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe. Autorom je bývalý športovec a renomovaný český lekár MUDr. Richard Smíšek. SM Systém vychádza z dôkladného anatomického poznania a klinických štúdii. Pomenovanie SM Systém znamená – stabilizáciu a mobilitu. Cvičenia stabilizujú telo (chrbticu) a zároveň vytvárajú pohyb - mobilitu.

SM System

O nás

Volám sa Iveta Nagyová a moja cesta k zdraviu bola komplikovaná.

V časoch keď som pracovala som ako administratívny pracovník, prežívala som stres, veľa hodín sedavej práce a neskoré návraty domov, úplne vyčerpaná... Keďže som už mala čo to v prácach „odsedené" potrebovala som zharmonizovať svoju dušu aj telo.  Od mladosti som cítila blízky vzťah k alternatívnym spôsobom liečenia a k určitému návratu k prírode a k telu ako takému. Mala som možnosť spoznať ľudí, ktorí sa alternatívnym spôsobom liečenia aktívne venovali a vtedy som rozmýšľala o zmene v mojom živote. Vtedy mi do života vstúpil niekto, kto ma posunul, stačilo, že mi porozprával svoj príbeh, ktorý mu zmenil život, zdravie, celý jeho svet... Veď toto je to čo hľadám!  A tak som spoznala cvičenie SM SYSTÉM.

 

Nič som o SM systéme nevedela, iba že pomáha pri rôznych bolestiach chrbta a spevňuje svalstvo.

Od čias, ako sme sa postavili zo štyroch nôh na dve, naše telá „dostali zabrať“. Náš spôsob života sa odzrkadlil na našej fyzickej schránke, úzko prepojenej s dušou. Prináša so sebou často aj bolesť a je to len na nás, ako sa s ňou dokážeme vysporiadať.
Najviac informácií som získala na kurzoch SM SYSTÉMU, kde som získala certifikát trénera metódy Spirální stabilizace páteře v roku 2016.
Následne prišiel prvý klient a najlepší učiteľ - život, lebo učenie je životná cesta a je dôležité mať spätnú väzbu. To ma posúva a umožňuje byť stále lepšia v práci, ktorú robím. Dnes už mám svoje vlastné priestory, kde robím kurzy, individuálne cvičenia a pomáham ľuďom.

Vyhnúť sa náročnej operácii pomocou účinného cvičenia s vlastným telom je to čo hľadám. :)

FAQ

Skolióza je deformita chrbtice, pri ktorej dochádza k vychýleniu chrbtice do strany na jednom alebo viacerých miestach naraz.
Najčastejšie formy sú veľkooblúková, tzv. C - skolióza a S - skolióza (pravokonvexná hrudníková skolióza s kompenzačným ľavostranným zakrivením v bedrovej oblasti).
Stupeň skoliózy sa udáva uhlom zakrivenia. 1. stupeň do 30° , 2. stupeň do 60°, 3. stupeň do 90° a 4. stupeň nad 90°. 
 


Príznaky skoliózy

 Skoliózu môžu signalizovať aj príznaky ako:
 • hlava mierne vychýlená zo stredovej osi tela,
 • nerovnomerné ramená, jedno je vyššie,
 • jedna lopatka sa zdá byť výraznejšia, než druhá,
 • vykrivený driek,
 • jedno bedro je vyššie než druhé,
 • skrátený trup.

   

Pričina skolyozy nie je v chrbtici. Porucha je na úrovni svalového aparátu a riadení pohybu. To ide cieleným rehabilitačným postupom odstrániť.

 

 

Chrbticu tvoria kosti, ktoré nazývame stavce, a medzi nimi sa nachádzajú platničky, ktoré napomáhajú zmierneniu následkov pohybu. Nazývajú sa aj medzistavcové platničky a je to vlastne elastická hmota, ktorá tvorí nárazníkovú zónu medzi dvoma stavcami. Okrem toho pomáhajú aj pri ohýbaní sa, otáčaní, úklonoch a záklonoch.
 Každá platnička je zložená z dvoch častí:
 • nucleus pulposus – rôsolovité jadro v strede, ktorého schopnosťou je rozdelenie tlakovej záťaže na ostatné platničky. Miera elasticity tejto časti je závislá na obsahu vody v platničke a teda platí, že čím viacej je telo hydratované vodou, tím je zaistené lepšie odpruženie prípadnej záťaže.
 • anulus fibrosus – jedná sa o chrupavky, ktoré tvoria väzivovú vonkajšiu vrstvu alebo prstenec. Inak povedané, jedná sa o pevnejšie väzivové puzdro.
Protrúzia disku
Je vyklenutie platničky mimo tela stavca (laicky vysunutá alebo vyskočená platnička) a to v rozsahu do 25% obvodu platničky. 
Protrúzia disku je poškodenie, pri ktorom ostáva zachovaná celistvosť vonkajších obalov platničky, čiže nedochádza k vytekaniu rôsolovitého jadra. Dochádza však väčšinou k útlaku nervového koreňa, čo sa prejavuje ako bolesť.
Z hľadiska terapie je protrúzia začiatočná a vcelku dobre liečiteľná fáza degenerácie platničky.

 

K hernii disku dochádza, keď praskne vonkajší prstenec platničky a vnútorné rôsolovité jadro sa vytláča smerom von.
Ak vonkajší prstenec praskne a jadro sa pretlačí von, môže tým vytlačená hmota tlačiť na miechu a spôsobiť prudkú až neznesiteľnú bolesť spojenú so skutočným utrpením pacienta. To je ten najhorší možný scenár. V ľahších prípadoch tlačí jadro na blízke nervové korene. Následkom je tiež bolesť. Tlak na nervové korene často spôsobuje i poruchy citlivosti.

 

Ide o rozstup priamych brušných svalov (diastasis recti). Predná stena brucha tvorí svaly rectus abdominis, ktoré sú spojené tkanivom alebo väzivom linea alba. V dôsledku vnútorného tlaku v priebehu tehotenstva sa ľavá a pravá strana svalu oddelia, uvoľnené väzivo linea alba ich nedokáže udržať a medzi oboma polovicami sa tak vytvorí medzera, ktorá sa zvyčajne ťahá od hrudnej kosti až k pupku.
Oslabené a málo elastické väzivo nedokáže udržať vnútorné orgány a tie sa pre vzniknutú medzerou vydúvajú (to spôsobuje ovisnuté brucho alebo vydúvajúci sa hrebeň v oblasti pupka, dobre viditeľné je to v prípade, keď si ľahnete na chrbát a dvihnete nohy niekoľko cm od zeme).
PRÍČINA DIASTÁZY?
 • V tehotenstve príliš veľký vnútorný tlak – keď je plod priveľký, pri viacdetnom tehotenstve, pri veľkom množstve plodovej vody (polyhydramion), pri druhom a ďalšom tehotenstve (ak menšia diastáza po prvom nebola riešená).
 • Po pôrode nesprávne namáhanie brušných svalov (nesprávne druhy cvikov a športov). Všetky cviky, pri ktorých sa namáhajú priame brušné svaly, napríklad sklápačky, ale aj niektoré druhy cvikov jogy, pilatesu, tenis či golf. Preto po pôrode radšej necvičte jogu či pilates bez dohľadu trénera. Pri tomto cvičení sa priame brušné svaly iba zväčšujú, ale nepribližujú sa k sebe.
 • Nesprávne dvíhanie príliš ťažkých bremien (to, bohužiaľ, platí aj pre vaše väčšie ratolesti).
 • Diastázou tiež často trpia novorodenci, netreba sa však znepokojovať, u nich sa berie diastáza ako normálna, medzera medzi oboma svalmi sa uzavrie sama od seba v priebehu rastu.
 • Veľmi zriedka trpia diastázou i muži (príčinou je dvíhanie ťažkých predmetov a nevhodné športové zaťaženie).
 
 
Znaky nesprávneho držania tela
 - zväčšená hrudná kyfóza (tzv, guľatý chrbát) - ochabnuté šijové a chrbtové svalstvo, ochabnuté medzilopatkové svalstvo - sval trapézový, rombický, široký sval chrbtový. V dôsledku skracovania prsného svalstva sa znižuje kapacita pľúc . dochádza k nefyziologickému dýchaniu.
- bedrová hyperlordóza (zväčšené bedrové prehnutie) -  ochabnuté brušné  a sedacie svalstvo, skrátené bedrové svaly a iliopsoas, skrátené svaly na zadnej strane nôh.
- skoliotické držanie tela(vybočenie chrbtice do strany) -  dôsledok jednostranného zaťažovania svalstva trupu. Jednostranné skrátenie svalov hrudníka, chrbta, bedier a dolných končatín.